Jdi na obsah Jdi na menu

Výchovný poradce Střední školy stavební - HORSTAV

Mgr. Renata Vaďurová

Konzultační hodiny pro žáky i rodiče:

konzultace je možná kdykoliv po předchozí domluvě (telefonicky nebo e-mailem)

Tel.: 731 650 001

E-mail: vadurova@ssshorstav.cz

S výchovnou poradkyní můžete konzultovat:

·         problémy studijní

·         problémy ve vztazích (mezi žáky, žáky a učiteli, dětmi a rodiči apod.)

·         otázky volby povolání a dalšího studia na vysokých školách a vyšších odborných školách

·         problematiku přijímacího řízení na VŠ a VOŠ

Výchovná poradkyně spolupracuje s Ing. Mgr. Hanou Mrvou, DiS. (školní metodičkou prevence), která zodpovídá za oblast prevence negativních jevů ve škole (šikana, drogové závislosti atd.) a také s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje (tel.: 585 221 045 nebo 585 224 573).

plán práce 2023/24