Jdi na obsah Jdi na menu

Vám nabízí...

 prospěchová stipendia pro žáky všech ročníků

 školu v blízkosti centra města - neztrácíte čas dojížděním

studium pro výborné žáky bez školného

 podporu a individuální přístup aktivním sportovcům

 výuku v multimediálních učebnách, wi-fi, nadstandardní vybavení

 účast v soutěžích (florbal, bowling, stavby z lepenky, ArchiCAD, AutoCAD, rozpočtování s Callidou,...)

 vysokou uplatnitelnost na trhu práce

 solidní základ pro studium na VŠ

yes autoškolu za zvýhodněné ceny s jízdami v době vyučování a školením v budově školy

vyherni_domky1.jpg

 

BLAHOPŘEJEME VÍTĚZŮM 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE "MŮJ DŮM"

*

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - ZDE

SEZNAM NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - ZDE

SEZNAM UCHAZEČŮ PRO NÁHRADNÍ TERMÍN - ZDE

*

ROZHODNUTÍ O (NE)PŘIJETÍ SI VYZVEDNĚTE OSOBNĚ V ŘEDITELNĚ ŠKOLY:

* 21. 5. 2021   9:00 - 11:00   13:00 - 16:00

* 24. 5. 2021   9:00 - 11:00   13:00 - 16:00 

 

Současně můžete odevzdat zápisový lístek, případně vyplnit žádost na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - formulář ke stažení

*

Změny v konání JPZ 2021

Dle OOP č.j.: MSMT-4337/2021-8, mohou uchazeči, kteří nekonali jeden z řádných termínů, absolvovat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o účasti sdělte ředitelce školy do pátku 14. 5. 2021 - 12:00.

Na základě opatření obecné povahy, které MŠMT vydalo, má každý uchazeč o čtyřletý obor nebo nástavbové studium nárok konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, a to i v případě, že podal přihlášku pouze na jednu školu (resp. jeden obor vzdělání), kde je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, v takovém případě koná zkoušky v obou termínech na téže škole.

JPZ se konají 3. a 4. 5. 2021 (náhradní termíny 2. a 3. 6. 2021). - dodatek k OOP ze dne 15. 3. 2021

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.

Kompletní shrnutí aktualit k přijímacímu řízení ZDE

Uchazečům se umožní přítomnost na JPZ pokud nemá příznaky onemocnění COVID 19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu. (více info na "Sdělení pro uchazeče" - "Testování uchazečů...")

 

Úpravy MZ v roce 2021

Metodika dodatku OOP MŠMT k navýšení počtu opravných termínů didaktických testů - ZDE ke stažení

15. března 2021 vydalo MŠMT Metodiku k novému OOP, které upravuje model MZ 2021 - ke stažení ZDE

Didaktické testy MZ se konají 24. - 26. 5. 2021 (náhradní termíny 7. - 9. 7. 2021 na spádové škole). - podrobné schéma

Ústní zkoušky z předmětů Český jazyk a literatura a Anglický jazyk se stávají volitelnými zkouškami (platí pouze pro "prvomaturanty", tedy žáky, kteří studovali 4. ročník ve školním roce 2020/2021; žák odevzdá přihlášku ředitelce školy do 30. 4. 2021 - ZDE ke stažení ; info schůzka MS TEAMS 16. 3. 2021 - 10:45).

Úplné znění Opatření obecné povahy č.j.:MSMT-3267/2021-3 ZDE

Žákům, kteří již nejsou studenty školy, se umožní přítomnost na MZ pokud nemá příznaky onemocnění COVID 19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu. (ne starší 7 dnů)

Žáci 4. ročníku budou testováni před zahájením písemných zkoušek, didaktických testů i ústních zkoušek v budově školy.

 

informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 - ZDE

 

Facebook

 

sídlo školy: Na Vlčinci 16/3, Olomouc

tel. ředitelka školy: 724 549 018

tel. výchovná poradkyně: 731 650 001

e-mail: reditel@ssshorstav.cz

úřední hodiny: pondělí - pátek              8:00 - 14:00

                        obědová pauza             11:30 - 12:00

ID datové schránky: s7emcdv

číslo účtu: 35-865 701 02 77/0100

školní jídelna: 739 369 009

GPS: 49,6114514N; 17,2632803E

 

JSME ČLENEM:         

logo-sps.gif

 logo-eu.jpg

mapa-skoly.jpg