Jdi na obsah Jdi na menu

Členové školské rady, volební a jednací řád

ŠKOLSKÁ RADA         


Školská rada Vám pomůže při řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhováním opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 Složení školské rady

Zástupce jmenován zřizovatelem:

Ing. Michal Horák – předseda školské rady

Zástupce zvolený z řad pedagogů:

Mgr. Renata Vaďurová – místopředsedkyně školské rady

Zástupce zvolený z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

Simona Slaninová

 

volební řád

 

jednací řád