Jdi na obsah Jdi na menu

Přijímací řízení

10. 5. 2021

Dle OOP č.j.: MSMT-4337/2021-8, mohou uchazeči, kteří nekonali jeden z řádných termínů, absolvovat zkoušku v náhradním termínu.

Potvrzení o účasti sdělte ředitelce školy do pátku 14. 5. 2021 - 12:00.

 

Na základě opatření obecné povahy, které MŠMT vydalo 5. ledna 2021, má každý uchazeč o čtyřletý obor nebo nástavbové studium nárok konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát, a to i v případě, že podal přihlášku pouze na jednu školu (resp. jeden obor vzdělání), kde je jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení, v takovém případě koná zkoušky v obou termínech na téže škole.

Dodatek k opatření obecné povahy

15. února 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). 15. března 2021 byl vydán další dodatek k OOP, který stanoví nové termíny konání JPZ. V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.

 

Přijímací zkoušky se budou konat formou jednotných přijímacích testů CERMAT.

Přihlášky ke studiu odevzdávejte vyplněné a potvrzené od praktického lékaře do 1. března 2021 v úředních hodinách.

úřední hodiny:    pondělí - pátek              8:00 - 14:00

                           obědová pauza             11:30 - 12:00

Nedoporučujeme zasílat přihlášky poštou.

 

Termíny konání JPZ:

1. termín:     3. května 2021     8:30 matematika     11:10 český jazyk a literatura

2. termín:     4. května 2021     8:30 matematika     11:10 český jazyk a literatura

1. náhradní termín:     2. června 2021     8:30 matematika     11:10 český jazyk a literatura

2. náhradní termín:     3. června 2021     8:30 matematika     11:10 český jazyk a literatura

 

Nabídka studia na naší škole včetně Dnů otevřených dveří ZDE

Informace a kritéria k přijímacímu řízení ZDE

Kompletní informace k soutěži Můj dům pro uchazeče ZDE

Systém stanovení školného a prospěchových stipendií ZDE