Jdi na obsah Jdi na menu

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ - HORSTAV

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ - HORSTAV

Studijní obor Stavebnictví je určen pro žáky se zájmem o techniku, projektování, navrhování, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru nebo se uplatní v praxi jako techničtí mistři, na stavebních a katastrálních úřadech, v projekčních kancelářích apod.

Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáku o studium technických oborů a vybavit je takovými dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia a snadnější přechod z teoretické části jejich života do praktické. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technicko-logického myšlení, vytváření dovednosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.

Odborné vzdělávání je koncipováno v souladu s obecnou koncepcí oboru stavebnictví ve dvou rovinách. Jednu tvoří okruhy předmětů společných pro všechny žáky – ekonomický okruh (ekonomika, základy účetnictví), grafická a estetická příprava (odborné kreslení, konstrukční cvičení, deskriptivní geometrie), technická a technologická příprava (technické kreslení, stavební mechanika, stavební materiály, geodézie, stavební konstrukce), stavební příprava a provoz (stavební provoz, rozpočtování) a druhou tzv. profilující okruh, který formuje zaměření dalšího vzdělávání žáků od 3. ročníku studia.

ZAMĚŘENÍ STUDIA:

GRAFIKA A INTERIÉROVÝ DESIGN

V tomto oboru připravujeme studenty na profesionální kariéru na poli interiérového designu a grafiky v oblasti investiční výstavby. Žáci studují a řeší trendy, principy a nové koncepty v bytovém designu, studují materiály a konstrukce při plánování prostoru, vše v základním duchu propojení krásy s účelností. Získané znalosti a dovednosti studenti zúročí při tvorbě vizualizací a 2D / 3D modelů…

 

ARCHITEKTURA A POZEMNÍ  STAVITELSTVÍ

Žák je seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicky stavebního řešení budov, projektování a stavění, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci…

 

Studium poskytuje dobrý základ k dalšímu studiu na vysoké škole (VUT Brno, ČVUT Praha, VŠB Ostrava atp).

 

Absolventi získají uplatnění v dalších činnostech:

1.)  ve státní správě - obecní úřady, magistráty, krajské úřady

2.)  v ostatní podnikatelské sféře - správce budov, stavební technik, bezpečnostní technik
                                                     

 

Školné: 0 - 1500,-Kč/měsíc (odvíjí se od prospěchu na ZŠ)

Studijní prospěchové stipendium: až 15.000,- Kč/rok

Možnost celodenního stravování a ubytování na DM

(SŠ zemědělská a zahradnická, U Hradiska 4, 779 00 Olomouc; SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, 779 00 Olomouc)