Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k MZ

MZ 2024

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Každý žák koná písemné práce profilové části MZ, ale podmínkou pro konání didaktických testů a ústních zkoušek je ukončení 4. ročníku.

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé povinné zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů anglický jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu a jsou hodnoceny % úspěšnosti s výsledkem uspěl/neuspěl.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů anglický jazyk nebo matematika a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující.

 

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2022/2023 2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. anglický jazyk nebo matematika

anglický jazyk, matematika, matematiky rozšiřující

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil anglický jazyk, ze zkoušky z tohoto  jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek - pozemní stavitelství, stavební konstrukce a maturitní práce z odborných předmětů.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Zkoušky z pozemního stavitelství a stavebních konstrukcí se konají formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Maturitní práce z odborných předmětů se koná formou obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Jmenování členů maturitní komise - ZDE

Rozpis ústních MZ - ZDE