Jdi na obsah Jdi na menu

Přijímací řízení

27. 9. 2018

Základní informace k přijímacímu řízení

Předvyplněný tiskopis přihlášky ke studiu na střední škole obdrží žáci 9. tříd základní školy na začátku 2. pololetí školního roku na své základní škole. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku si uchazeč nechá potvrdit od svého praktického lékaře a podepsanou ji zašle školám uvedeným v přihlášce.

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2019. Doporučení ŠPZ s údaji o časovém navýšení pro konání zkoušky a zařazení do příslušné kategorie musí uchazeč dodat spolu s přihláškou. (vyhl. 27/2016 Sb.)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Obsah a forma testů

Český jazyk a literatura:

 • 50 bodů
 • 60 minut
 • povolené pomůcky: propisovací tužka (nepoužívejte gumovací pero, při skenování do Cermatu se maže!!!)

Matematika:

 • 50 bodů
 • 70 minut
 • povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
 • nepovolené pomůcky: mobilní telefony, kalkulačky, chytré hodinky,...

Termíny:

 • podání přihlášky na střední školu: do 1. března 2019
 • 1. řádný termín: 12. dubna 2019
 • 2. řádný termín: 15. dubna 2019
 • zveřejnění výsledků: do 3. května 2019
 • 1. náhradní termín: 13. května 2019
 • 2. náhradní termín: 14. května 2019

 

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy do 3 dnů, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Další informace a kritéria (bodové hodnocení) přijímacího řízení naleznete ZDE