Jdi na obsah Jdi na menu

Změny povinné výuky v průběhu druhého pololetí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm.a) ab) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením §171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje na základě Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT 3267/2021-1 v bodě XXI:

Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Zároveň MŠMT doporučuje zaměřit vzdělávání těchto žáků pouze na předměty související s maturitní zkouškou (povinné pro všechny žáky) a studium ostatních předmětů, které žáci považují za potřebné pro své další uplatnění, si mohou žáci za povinné zvolit sami.

Přihlášku předmětů ke studiu vyplňte a zašlete mailem na adresu reditel@ssshorstav.cz do 12. 2. 2021. (ZDE ke stažení)

Od 15. 2. 2021 platí následující upravený rozvrh hodin. (ZDE ke stažení)


Ve středu 10. 2. 2021 v 15:00 se koná dobrovolná schůzka přes Microsoft Teams pro všechny maturanty a jejich rodiče.