Jdi na obsah Jdi na menu

Výsledkový portál žáka - VPŽ

13. 4. 2017

Výsledkový portál žáka

je automatizovaný elektronický systém poskytování informací o organizaci a výsledcích maturitní zkoušky žákům na základě jejich výslovné žádosti během registračního procesu.

Kdy a jaké dokumenty mohou žáci očekávat

Pozvánka k písemným zkouškám společné části MZ v jarním zkušebním období

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky je dokument, který žákům primárně poskytuje ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 2. března do 2. května 2017.

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka

Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 15. května 2017 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Ohodnocený záznamový arch didaktického testu

Dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou, v případě uzavřených úloh, zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na www.novamaturita.cz od 15. května 2017) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – v období od 15. května 2017 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Záznam o hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka

Záznam o hodnocení písemné práce obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním – do 3 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků písemných prací příslušného žáka.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturity a je velmi podrobný. Výsledky jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí, proto je vydán vždy až po ukončení zkoušek a po zpracování výsledků všech maturantů, kteří byli ke společné části maturitní zkoušky přihlášeni.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním – od 15. června 2017.

postup pro založení VPŽ