Jdi na obsah Jdi na menu

výsledky přijímacího řízení

27. 4. 2018

výsledky přijímacího řízení - 2018/2019 - 2.kolo

výsledky přijímacího řízení - 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí ke studiu Vám bude zasláno včetně výpisů výsledků jednotlivých testů a s informacemi pro přijaté žáky poštou.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný a podepsaný zápisový lístek je nutno doručit řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela školského zákona § 60 odst. 16, 17 a §183 odst. 2). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší školy, vzdává se tímto být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.